"สบายโฮเทล" มีห้องพักหรูได้มาตรฐาน 121 ห้อง มีให้เลือกถึง 3 แบบ 3 สไตล์ ทุกห้องถูก ออกแบบไว้อย่างลงตัว โดดเด่น หรูหรา และทันสมัย

     "Sabai Hotel" equipped with standard in-room facilities 121 rooms. There are 3 types of rooms. All guestrooms are nicely-decorated in casual elegance and modernized.
เตียงเดี่ยว 54 ห้อง เตียงคู่ 43 ห้อง
ราคา 1,200.- (รวมอาหารเช้า)
 
เตียงเดี่ยว 5 ห้อง เตียงคู่ 3 ห้อง
ราคา 1,800.- (รวมอาหารเช้า)
 
เตียงเดี่ยว 5 ห้อง เตียงคู่ 1 ห้อง
ราคา 2,200.- (รวมอาหารเช้า)

 

Room
จำนวน (Rm. Amout) :    ห้อง
วันเข้าพัก (Check In) :  
วันออก (Check Out) :  

รายละเอียดการจองห้องพัก
Description for reserve

ชื่อ (name) :        เบอร์ติดต่อ (Tel) :         อีเมล์ (E-mail) :  

 

 
สบายโฮเทล เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-295-999 (อัตโนมัติ) โทรสาร 044-295122 มือถือ 08-9949-9848, 08-1966-8733, 08-1709-5000
SABAI HOTEL 1 Moo 6 Murnvai Distric , Mueng Nakhonratchasima, Thailand 30000
Tel.044-295-999 (Auto) Fax 044-295122 Mobile.08-9949-9848, 08-1966-8733, 08-1709-5000
E-mail :
sabaihotelkorat@hotmail.com