โรงแรมสไตล์รีสอร์ท กลางเมืองโคราช "สบายโฮเทล" ที่พักท่ามกลางบรรยากาศอันสงบ,ร่มรื่น จากแมกไม้นานาพันธุ์ สดชื่นสวนสวยหลากหลายสไตล์ด้วยการเดินทางสะดวกสบาย และที่จอดรถกว่า 700 คัน

      A resort hotel in the center of Korat "Sabai hotel" is a resort hotel among atmosphere is calm, shady and cool from various beautiful fresh gardens with convenient and comfortable journey and a parking lot that can park more than 700 cars.

ห้องประชุมสบายแกรนด์ จุได้กว่า 1,000 ท่าน
รับจัดประชุม สัมมนา งานเลี้ยง งานมงคลสมรส ในราคาพิเศษที่สุดในโคราช

ห้องประชุมสบายแกรนด์ จุได้กว่า 1,000 ท่าน
รับจัดประชุม สัมมนา งานเลี้ยง งานมงคลสมรส ในราคาพิเศษที่สุดในโคราช

ห้องประชุมสบายแกรนด์ จุได้กว่า 1,000 ท่าน
ห้องประชุมสบายแกรนด์ รับจัดประชุม สัมมนา งานเลี้ยง งานมงคลสมรส ในราคาพิเศษ

Sabai Hotel Korat

Sabai Hotel korat

Sabai Hotel korat

สบาย โฮเทล

สบาย โฮเทล

สบาย โฮเทล

สบาย โฮเทล

สบาย โฮเทล

สบาย โฮเทล

สบาย โฮเทล
บรรยากาศอบอุ่นและแสนสบาย

การบริการต้อนรับ
"Sabai Hotel " สวัสดีค่ะ ให้บริการด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

เคาน์เตอร์ต้อนรับ
สะดวกสบายพร้อมการต้อนรับที่อบอุ่น

สบาย โฮเทล
โรงแรมสวยสไสตล์รีอร์ท

Lobby
โอ่โถงสำหรับหักผ่อนอ่านหนังสือและเป็นจุดนัดหมาย

สบาย โฮเทล

สบาย โฮเทล
บรรยากาศยามค่ำคืนอันอบอุ่น

สบาย โฮเทล
พนักงานให้การบริการต้อนรับด้วยความสุภาพ

สบาย โฮเทล

การบริการต้อนรับ
พักที่ไหน ไม่สุขใจเท่าที่ "สบาย โฮเทล" ขอบคุณค่ะ

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

ห้องพัก

Suite Room
ห้องพัก Suite

Deluxe Room
ห้องพัก Deluxe

ห้องพัก

ห้องพัก

Suite Room
ห้องพัก Suite

Deluxe Room
ห้องพัก Deluxe

ห้องประชุมสบายแกรนด์ จุได้กว่า 1,000 ท่าน
รับจัดประชุม สัมมนา งานเลี้ยง งานมงคลสมรส ในราคาพิเศษที่สุดในโคราช

ห้องจัดประชุมสัมมนา
รองรับได้กว่า 300 ท่าน

ห้องจัดประชุมสัมมนา

ห้องจัดประชุมสัมมนา

ห้องจัดประชุมสัมมนา

ห้องจัดประชุมสัมมนา

ห้องจัดประชุมสัมมนา
รองรับการจัดประชุมสัมมนาตั้งแต่ 30-350 ท่าน

ห้องประชุมสัมมนา
รูปแบบการจัดแบบ Class - room

ห้องประชุมสัมมนา
อปุกรณ์โสตครบครัน
 
สบายโฮเทล เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-295-999 (อัตโนมัติ) โทรสาร 044-295122 มือถือ 08-9949-9848, 08-1966-8733, 08-1709-5000
SABAI HOTEL 1 Moo 6 Murnvai Distric , Mueng Nakhonratchasima, Thailand 30000
Tel.044-295-999 (Auto) Fax 044-295122 Mobile.08-9949-9848, 08-1966-8733, 08-1709-5000
E-mail :
sabaihotelkorat@hotmail.com